Toggle Mobile Menu

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

Morten Bergstrøm

 

Referat      

 

1) Godkendelse af referat

Referat maj godkendelse.

Referat godkendt og underskrevet.

 

2) Formandens punkter

Møde i aktivitetsudvalget den 18.06. klokken 18 i afdeling 2

Onsdag den 20. juni, fællesmøde i afd. 1

Repræsentantskabsmøde den 21. juni klokken 19.00

Kunne vi evt. mobilisere et bestyrelsesmedlem herfra?

John har følgende forslag til mødet:

Udskiftning af køkkenlåger på samme præmisser som udskiftning af hele køkkenet

Indhente tilbud fra lokale iværksættere parallelt med de håndværkere, ’vi plejer at bruge’.

Forslag til dagsordenen er sendt til Sophus.

 

 

3) EK`s punkter, herunder budgetopfølgning

Vaskeriets åbningstid: Man kan ikke vaske døgnet rundt. Vaskeriet lukker klokken 24.00 (strømmen afbrydes). Yderdøren er åben døgnet rundt.

Forslag om døren skal låses samtidig med vaskeriet lukker rejses på fællesmødet.

MOBE undersøger juraen ift. låst dør.

 

Der er klaget over træerne på parkeringspladsen; bladluseekskrementer drysser ned på bilerne.

 

Grill m.m. i haven. Teksten i husordenen er ikke klar og tydelig og der er forskel på teksten om grill i afdeling 1 og afdeling 2.

 

 

Cykler på hovedstien.

Forslag om forhindringer placeres i fællesarealudvalget (containerplads, affald og parkeringsplads)

 

Afdragstiden er 10 år, samme tømrer (Arne Pedersen). Der er ikke sat en øvre prisgrænse på et køkken. Øvre prisgrænse for badeværelser er sat til 60.000.

Hvem skal vurdere hvornår et køkken er for dyrt?

Spørgsmålet rejses evt. på afdelingsmødet – og forud for det på fællesmøde for afdeling 1 og afdeling 2.

 

Hundetilladelser

Bestyrelsen modtager ikke længere kopi af hundetilladelser som følge af GDPR

 

Der er 2 vikarer ansat i EK pt.

Michael og René – begge har tidligere arbejdet i KAB. Der er ros fra mange sider til de grønne områders tilstand i år.

 

YouSee

Dansk Kabel TV arbejder i området. Der bør omdeles 6 ugers varsel snarest.

 

Hovedrengøring i opgangen

Der er forespurgt efter samme ordning som i afdeling 2. Der er nyt tilbud: 92.000 + moms. Nedvaskning og afrensning af vægge + døre osv.

Rengøringsordningen drøftes med afdeling 2 forud for beslutning.

De 92.000 sættes evt. på budgettet derefter.

 

Budgetkontrol

Konto 114 – 55%

115 – 0

116 – 45%

 

4) Øvrige medlemmers punkter

Der indkøbes støvgrå maling til indersiden af hegn, der står op mod hæk, til porten mellem 77 og 79 og til indvendigt i skralde- og cykelskure.

 

Hundegård

Morten har målt op til indhegning, MOBE indhenter pris på etablering.

 

Velkomstmappe i samarbejde med afdeling 2. Udkastet sendes til EK til gennemlæsning. Den nuværende form præsenteres på fællesmøde med afdeling 2 som værende den endelige version.

 

Designudvalg skal have udarbejdet mål for de tal, der skal sættes op på husene.

 

Bogklub

Rørene er gjort rene og rummet er klar til opsætning af reoler.

 

Fælleshus i Gård 1

Log på hvem der har haft adgang 28. maj til 11. juni, da der officielt ikke har været nogen udlejninger i den periode.

 

Sager til drøftelse/Beslutning

5) a. Ladestandere til el biler samt procedurer herfor.

Gemmes til næste møde

 

    b. Ændring af husorden vedr. brug af trampoliner.

Har vi en fælles holdning til opsætning af trampoliner i haverne? Der laves udkast til beslutning på afdelingsmødet.

 

    c. Bestyrelsens holdning til budgetforhandling, forslag til udvalg.

Vi vil gerne have hævet tilskud til gårdene fra 50.000 til 60.000

Budget for aktivitetsudvalget hæves

 

 

Sager til orientering

6) Nyt fra udvalg, SydBo og Fjernvarmeværket

Gemmes til næste møde

   

7) Indkomne forslag: Ingen.

 

 

8) Forslag til næste møde.

 

 

9) Næste møde:  7-8-18 kl 1800. God sommer.

 

 

10) Eventuelt.

 

Inviteres til afdelingsmødet: Dusanka, Steven Budden, MOBE, Elin + de to nye, der præsenteres for beboerne

Dirigent: Henrik Hugger

Referent: Berit

 

Afdelingsmøde den 25. september

 

  1. indkaldelse klar den 7. august, omdeles den 21. august (5 uger før). 2. varsling klar den 5. sept., omdeles den 17. sept.

 

 

  1. budgetudkast er klar med udgangen af juni.

 

 

 

 

JJ/2018