Toggle Mobile Menu

 

Hvem gør hvad?

 

Her får du et overblik over, hvordan opgaverne er fordelt i bestyrelsen.

 

FORMAND, mødeindkaldelser, mødeleder

John Jacobsen

NÆSTFORMAND

Berit

SEKRETÆR

Sophus, Berit back-up

BUDGET- OG REGNSKABSKONTROL

Berit, John, MOBE, Morten, Sophus

KASSERER – RÅDIGHEDSBELØB

Helen

REPRÆSENTANTER

 

   - Kontakt til KAB

Berit, John

   - Repræsentantskab i SYD-BO

Berit,Morten Bek, Helen

   - Fjenvarmeværk

Sophus

   - Boligselskabernes Landsforening

Berit, Helen

SUPPLEANTER

 

 

  1. Sophus
  2. Anja
  3.  

 

 

BEBOERAKTIVITETSUDVALG

 

Connie, John, Morten

Aktivitetsrum/Motionsklub

Helen, Sophus

Bankoklubben – kontakt til

Connie

Byt en bog

Connie

Spejdere - kontakt

Sophus

FÆLLESHUS

 

John, Morten Bek

Udlejning og regnskab

Ejendomskontoret

Optælling, tilsyn, vedligehold

John, Morten Bek

FÆLLESAREALUDVALG (tidl. Grøntudvalg)

 

Anja, Berit, Helen, John, Morten, MOBE

Containerplads, Affald og parkeringsplads

Anja, John, MOBE, Morten

Designudvalg

Anja, Berit, Helen

Hundegård

Berit, Morten, MOBE, (Sophus)

GÅRDRUMSUDVALG

 

Anja, Berit, Connie, Helen, John

Kontakt til gårdrumsbestyrelserne

Anja

Revision af gårdrumsregnskaber

John

KOMMUNIKATIONSUDVALG

 

Berit, John, Morten Bek                                   

Hjemmeside

Berit, Morten

Nyhedsbrev, Ejendomskontoret

MOBE, Elin

Nyhedsbrev, afdelingsbestyrelsen

Berit, John, Morten

SAMARBEJDE BØGEHEGNET AFD 1 OG 2

 

Berit, Connie, John, Morten

360 grader

 John, Morten

Aktivitetsudvalg (det gl. Bøgemarked)

Berit, Connie, Ole 

Fællesmøder

Anja, Berit, Connie, Helen, John, Morten, Sophus

Servicerammer

Helen, John

Velkomstmateriale

Helen, MOBE