Toggle Mobile Menu
Sydkystens Boligselskab
Bøgehegnet I

Vedligeholdelsesordning

Afdelingen har A-ordning


A-ordning betyder:

Boligen er istandsat ved indflytning, og du vedligeholder den for egen regning så længe, du bor der. Når du flytter, skal boligen være istandsat. Er den misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen.

Læs her